@import url("http://www.blogger.com/css/blog_controls.css"); @import url("http://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?blogID=13412170");

петок, април 18, 2008

Igri so opozicijataсреда, април 16, 2008

Европска Правда

Ниту меѓународното право, ниту етиката, не & дава за право на некоја организација или на друг субјект во рамките на меѓународната заедница да одлучува за идентитетот и потеклото на една нација


Со Уредбата на Советот
на Европа од 2 март 2004 година им се препорачува на членките на Советот на Европа, на Европскиот парламент, на европските локални и регионални власти, на Европскиот суд за човекови права и на независните набљудувачки механизми, следното:

Земјава да се нарекува "Бивша Југословенска Република Македонија", каде што наводниците се составен дел од името;
Придавката или националноста да се додадат на името "Бивша Југословенска Република Македонија", . Пр., "Влада на Бившата Југословенска Република Македонија""Полиција на Бившата Југословенска Република Македонија" , "граѓанин на Бившата Југословенска Република Македонија" ;

Придавката што се однесува на културата да биде македонска (словенска). Пр., македонска (словенска) традиција, македонска (словенска) култура, македонска (словенска) организација, македонско (словенско) школо;

Јазикот - македонски (словенски);

За лицата или групите кои припаѓаат на малцинството или кои зборуваат јазик на малцинството надвор од земјата -Македонец/и, придружено со фуснота на која се појаснува дека тоа е "терминологија на самоидентификација на лицето што го употребува тоа име".