@import url("http://www.blogger.com/css/blog_controls.css"); @import url("http://www.blogger.com/dyn-css/authorization.css?blogID=13412170");

недела, јуни 21, 2009

S.A.R.S.Во текстот и спотот сѐ подсеќа на "студентските денови" и на студентските Сиви Домови "Гоце","Кузман", "СТИВ".
Таму лебот беше "најбуџав".
P.S Дупли наводници треба да му се стави на животот на студентите.

Дел од текстот:

Чик погоди шта имам за вечеру
Буџав лебац,Буџав лебац,Њам,Њам,Њам

Џемујем ја стално али немам џема,
Да на леба мажем њега.
Њам,њам,њам,њам..
Џемујем ја стално али немам џема,
Да на леба мажем њега.
Њам,њам,њам,њам..

А код комше увек пун фрижидер свега,
Мортадела и Нутела.


Comments on "S.A.R.S."

 

post a comment